DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ

Podporte naše aktivity a darujte nám 2% z vašich daní. ĎAKUJEME VÁM!

Sme 3STROMI (presne 3 s tromi) lebo k jednej sa pridá druhá a k nim trenia a už sa dejú veci… Tím, je tím. 🙂 Naše IČO je 52773787 a evidenčné číslo pre príjem 2% z daní (Ev. č. NCRpo) je: 5659/2021. Adresa O.Z. 3STROMI: Horná 4, 90301 Senec. Informujte prosím svoju účtovníčku, alebo vyplňte tlačivo VYHLÁSENIA o poukázaní 2% z daní, alebo si stiahnite formulár PDF z finančnej správy V2Pv21_1. Ale hlavne svoje 2% darujte – nechajte ich prepadnúť.

Podrobnejší postup ako na to:

Podávam si daňové priznanie sám
• Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

• Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
• Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte  V2Pv21_1 , ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

• K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

17 STATOČNÝCH, ktorí s nami zbierali odpad.
PETÚnia. Symbol doby plastovej nielen v EÚ. Po kolená v problémoch.
A mikroplasty zatiaľ na nás útočia svojou neviditeľnosťou. 🙁
Ako sa vysporiadajú naše deti s rastúcim množstvom odpadu ak ich nebudeme viesť k tomu, aby hľadali možnosti ako odpad skôr nevytvárať, než ho potom pracne zbierať.
Prečo ľudia vyhodia svoj odpad len tak v lese? Svoje si doma skrášľujú – spoločné ničia. 🙁 Kedy pochopíme že to spoločné je dôležitejšie ako to „moje“?
Voziť náš odpad na skládky je jednoduché. Navyše, ak skládky časom zasypeme, o pár rokov ich už ani „nevidíme“. No dôsledky nás skôr či neskôr dobehnú a to sa nám páčiť nebude.
Zdieľajte prosím, ak sa vám páčilo.