Koľko nás stojí odstránenie 1 tony čiernej skládky a čo s tým vieme spraviť?

Už niekoľko rokov zbierame odpad v prírode. S nadšenými dobrovoľníkmi a v spolupráci s o.z. 3sTROMI, s bezobalovým obchodíkom ŠPAJZKA a e-shopom VÁŽIMSIŤA.sk

Čiernych skládok a samotného odpadu za posledný rok však enormne pribudlo, no na druhej strane sa ako keby „stráca“ chuť stále dookola odpad dobrovoľnícky zbierať.

Čo s tým? Aké máme možnosti, akú sú návrhy na riešenia?

Koľko nás stojí odstránenie čiernej skládky a čo robiť aby sa čierne skládky ubúdali?

Už niekoľko rokov zbierame odpad v prírode. S nadšenými dobrovoľníkmi a v spolupráci s o.z. 3sTROMI, s bezobalovým obchodíkom ŠPAJZKA a e-shopom VÁŽIMSIŤA.sk

Čiernych skládok a samotného odpadu za posledný rok však enormne pribudlo, no na druhej strane sa ako keby „stráca“ chuť stále dookola odpad dobrovoľnícky zbierať.

Čo s tým? Aké máme možnosti, akú sú návrhy na riešenia?

Týždeň mapujeme miesta čiernych skládok cez aplikáciu TrashOut v Senci a v blízkom okolí do 3-5km – jednak ako prípravu na zbieranie odpadu ktoré bude v sobotu 25.3. (neorganizované, dobrovoľnícke – práve na základe použitia aplikácie TrashOut a konkrétnych miest s odpadom) a jednak aby sme zanalizovali situáciu a zistili viac o spôsoboch a dôvodoch vzniku čiernych skládok.

O veľkej väčšine čiernych skládok sa dá povedať nasledovné:

  1. Jednotlivec, alebo skupina ľudí, naloží odpad do auta a odvezie ho namiesto do zberného dvora, na odľahlé miesto v prírode, väčšinou v blízkosti cesty.
  2. Odpad je často zabalený vo vreciach.
  3. Odpad často obsahuje väčšie kusy.
  4. Dominuje stavebný odpad, automobilové diely a časti nábytku.

Na odstránenie 1 tony čiernej skládky sa vynaloží cca 240 – 790€ v závislosti od druhu a nebezpečnosti odpadu. V tomto procese je naloženie objemu čiernej skládky na nákladné vozidlo, práca 2-4 zamestnancov, doprava na zberné miesto k prípadnému roztriedeniu, alebo následná doprava na miesto uloženia odpadu, či recyklácie.

Poslednú čiernu skládku, ktorú sme dobrovoľnícky zlikvidovali, (viď foto nižšie) bola kopa v objeme 4tony. V tomto prípade teda prišli vo finále zamestnanci mesta Senec, naložili a odviezli 4 tony materiálu, ktorý sme z čiernej skládky takto ručne vytriedili a pripravili na odvoz. Likvidácia odpadu teda stála mesto Senec (a teda NÁS, OBYVATEĽOV MESTA, NÁS, DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV) cca 960€.

Odhadom je dnes v Senci a na území mesta Senec viac ako 70ton odpadu v zmapovaných čiernych skládkach. Ak by sa len tieto čierne skládky zlikvidovali a „upratali“, stálo by to našu spoločnosť takmer 30.000€. Tu však narážame na problém, kto sa o nahlásenú čiernu skládku má postarať a kto ju má „upratať“ a komu teda vzniknú tie náklady na odstránenie skládky. Často je to „pingpong“ medzi troma účastníkmi „sporu“ – mesta, majiteľa pozemku a dotknutého kontrolného organu.

A aj preto najviac okamžitej práce pri odstraňovaní čiernych skládok spravia práve dobrovoľníci. Mali by sme sa však v tejto problematike vedieť posunúť vpred a mali by sme dokázať nájsť riešenia, aby počet čiernych skládok KLESAL. Toto by mal byť cieľ – dobrovoľnícke aktivity nás pomaly, ale isto vyčerpávajú…

A rozhodne by nemala vzniknúť len jedna úloha, ale súbor na seba nadväzujúcich opatrení, aktivít a činností. Len je potrebné správne analyzovať dôvody, prečo na území nášho mesta čierne skládky vznikajú.

A preto tu sú otázky, ktorých odpovede, by mohli pomôcť zmeniť procesy v chápaní tvorby čiernych skládok a efektívnejšiemu postoju mesta a jeho obyvateľov v snahe o ich elemináciu:

  1. Ako uvažuje osoba, ktorá naloží odpad do auta ale vyhodí ho do prírody, namiesto toho, aby odpad doviezla na zberný dvor?
  2. Ktoré faktory zavážia pri jeho rozhodnutí?
  3. Akým spôsobom môžeme jeho rozhodnutie ovplyvniť, či zmeniť?
  4. Aký súbor opatrení by malo mesto prijať, aby nemuselo vynaložiť vyššie spomínané náklady na odstraňovanie čiernych skládok?

Cieľom tohto blogu je vyprovokovať diskusiu o príčinách vzniku čiernych skládok, nakoľko sme presvedčení, že medzi nami žijú ľudia, ktorí majú vedomosť a prípadne aj vlastnú skúsenosť pri vyhadzovaní odpadu, z ich vlastného pohľadu ide o ich rozhodnutie a vedomé konanie a práve toto je naším cieľom pochopiť.

Lebo až keď pochopíme dôvody, môžeme vytvoriť možnosti a priestor na zmenu.

Reagujte prosím v komentároch blogu, v komentároch sociálnych sietí, anonymne ale pravdivo.

Zdieľajte prosím, ak sa vám páčilo.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *